Loading…

Voorstelling van de POM

De POM, bevoorrechte partner voor economische ontwikkeling

De POM is de uitvoerder van het sociaal-economisch beleid van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. De provincie zet de strategische krijtlijnen uit, en de POM realiseert. Een eerste aandachtspunt van het sociaal-economisch beleid van de provincie Oost-Vlaanderen is zorgen voor hoogwaardige bedrijfsinfrastructuur. Een tweede werkterrein is het nemen van bedrijfsversterkende initiatieven: projecten die het bedrijfsleven in onze provincie ten goede komen.

Dit maakt dat de POM actief is op het domein van:

  • Creatie van duurzame bedrijventerreinen Ruimte om te ondernemen is noodzakelijk. Daarom ontwikkelt de POM nieuwe bedrijventerreinen.
  • Revitalisering van brownfields Brownfields zijn verouderde, vervallen, vervuilde of in onbruik geraakte bedrijven¬¨terreinen. De POM herontwikkelt deze terreinen.
  • Bedrijventerreinmanagement De POM stimuleert lokale samenwerking tussen bedrijven en ondersteunt initiatieven tot verduurzaming van bedrijventerreinen.
  • Vastgoed De POM wil startende ondernemingen een dak boven het hoofd bieden. Dat gebeurt in bedrijvencentra, in incubatie- & innovatiecentra en in multifunctionele gebouwen.
  • Bedrijfsontwikkeling De POM is betrokken bij projecten die het bedrijfsleven in de provincie ten goede komen. De focus ligt op kenniseconomie en logistiek, en de rol die de POM speelt situeert zich op het vlak van het aantrekken en ontwikkelen, naast de ondersteuning van innovatie en internationalisatie.
  • Internationale projecten De POM is een ervaren partner in international projecten in verschillende EU-programma’s.

Om die opdrachten te kunnen waarmaken, gaat de POM sterk projectmatig te werk. De POM levert geen reguliere, terugkerende diensten aan individuele bedrijven, maar engageert zich in duidelijk afgebakende en meetbare projecten, vaak in samenwerkingsverbanden. Partners zijn gemeentebesturen en intercommunales, maar ook bedrijven uit de privésector via Publiek-Private Samenwerking.