Loading…

Thematische benadering

Duurzaamheid is zowel een abstract als complex begrip dat veel interpretaties kent. Om het domein rond duurzaam bouwen bevattelijk en concreet te maken is er dus een goede ‘handleiding’ nodig. Wat houdt het in? Waar beginnen we?

Zowel nationaal als internationaal werden reeds een aantal objectiverende methodes uitgewerkt om de duurzaamheid van bouwprojecten en/of ontwikkelingsprojecten te beoordelen. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat al deze methodes gebruik maken van een thematische benadering. Dit deelt het te realiseren project enerzijds op in kleinere en hopelijk hapklare brokken. Anderzijds zorgt het ook voor een holistische benadering.

Voor het nieuw te ontwikkelen OC Meetjesland kwam de POM reeds in contact met twee van die systemen:

– De haalbaarheidsstudie werd gebaseerd op de Duurzaamheidsmeter van Stad Gent.

– Een BREEAM-expert begeleidt de POM om het BREEAM certificaat te behalen.