Loading…

Kiezen voor duurzaam

Eén van de kernopdrachten van de POM is het voorzien in de nodige vestigingsplaatsen voor bedrijven. Daarom werd in 2000 het multifunctioneel gebouw te Maldegem opgericht en in gebruik genomen. Achter dit gebouw is nog vrije ruimte beschikbaar die de mogelijkheid biedt tot een bijkomend gebouw van maximum 1800 m².

Voor deze nieuwbouw wil de POM geen kopie van het bestaande gebouw maken maar inspelen op 10 jaar verhuurervaring. De verschillende starters en de veelheid aan gevoerde activiteiten in het bestaande gebouw maken dat het nieuwe gebouw rekening zal moeten kunnen houden met wijzigende ruimte- en functiebehoeften. Marktonderzoek geeft aan dat zowel naar ruimte als budget de voorkeur naar kleinere ruimtes uitgaat.

Bovendien wil de POM als eigenaar en beheerder de nieuw te bouwen uitbreiding uitwerken volgens een duurzame visie en toekomstgericht concept. De nieuwbouw dient immers een voorbeeld te worden van hoe binnen een beperkt investeringsbudget een duurzaam gebouw kan gerealiseerd worden, met een duidelijke meerwaarde voor zowel eigenaar als huurders. Daarbij wordt er een brede definitie van duurzaam bouwen gehanteerd, en dit door het ganse bouwproces.

Alvorens dit concept verder te verfijnen, was een onderzoek onontbeerlijk naar zowel de financiële als technische haalbaarheid.