Loading…

Het basisteam

Voor dit bouwproject werd door het Agentschap Ondernemen een subsidie toegekend van 200.000 euro. Het Agentschap Ondernemen wil de uitbouw van duurzame bedrijvencentra en doorgangsgebouwen stimuleren, en schuift duurzaamheid als één van de belangrijkste criteria naar voor.

Dit werd, samen met de aanbevelingen van EVR, in het bestek voor de aanstelling van een architect gepubliceerd. Zonder twijfel vormden ervaring in duurzaam bouwen en het creatief omgaan met de gestelde ambitie binnen het gestelde budget, het belangrijkste criterium in het zoeken van de architect. De keuze viel daarbij op het architectenbureau Martens Van Caimere.

Uit de eerste BREEAM-toetsing van de bouwambities kwam echter duidelijk naar voor dat het bouwproces baat zal hebben bij de inzet van een multidisciplinair team – een basisteam. Zo is niet alleen de inbreng van architect(en), ingenieurs stabiliteit en technieken en een veiligheidscoördinator nodig. Om onze duurzame ambities ook werkelijk in een concreet plan uitgewerkt te zien, is er ook nood aan de inbreng van experten rond verlichting, akoestiek en ecologie.

De POM koos er voor om dit basisteam onmiddellijk samen rond tafel te zetten en de nodige experten werden dan ook aangesteld.

Het basisteam verenigt volgende partijen: