Loading…

Haalbaarheidsstudie

In februari 2010 werd via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking het architectenteam van EVR architecten uit Gent geselecteerd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de nieuwbouw van OC Meetjesland. Hierbij was het de bedoeling om een inrichtingsconcept voor de site uit te werken en om de financiële haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen te toetsen.

De studie werd opgebouwd aan de hand van de Duurzaamheidsmeter en geeft voor elk van de thema’s haalbare en toepasselijke aanbevelingen, rond zowel de oprichting van het gebouw als het beheer, gekoppeld aan de financiële consequenties.

Het koppelen van de ambitie aan de financiële randvoorwaarde is niet evident. De ongetwijfeld talrijke voordelen van een duurzaam bedrijfsgebouw en de bijhorende meerkost, kunnen niet altijd vertaald worden in hogere huuropbrengsten. Kunst is dus opzoek te gaan naar kostenefficëntie (door onder meer de bouwvorm, keuze materialen) die een extra investering in duurzaamheid mogelijk maken. Bovendien was een zo groot mogelijke verhuurbare oppervlakte noodzakelijk om de nodige financiering te garanderen.

De studie van EVR leverde een inrichtingsconcept op dat zowel financieel als technisch haalbaar is en waarbij maximaal de verschillende duurzaamheidsaspecten geïntegreerd werden. De meerkost voor duurzaam bouwen werd door EVR op 10% geschat.

De haalbaarheidsstudie is terug te vinden op de Download pagina.