Loading…

Een verantwoorde materiaalkeuze

“Uit welk hout ben je gesneden?”

Constructiematerialen hebben een enorme impact op de beleving van een gebouw: ze creëren een bepaalde look, hebben effect op het gebruikerscomfort en ook op het algemeen energieverbruik. Zelfs tijdens het bouwproces vragen verschillende materialen verschillende hoeveelheden energie voor productie, transport, e.d.

De keuze uit welke materialen het Ondernemerscentrum zal opgebouwd worden is er dus eentje om niet al te licht over te gaan. We willen er namelijk van bij de aanvang voor zorgen dat we het energieverbruik tijdens de bouw zo laag mogelijk houden. Maar we willen ook materialen die het energiegebruik tijdens de exploitatie beperken. En materialen die bovendien nog eens voor een aangenaam werkklimaat en een visueel aantrekkelijk gebouw zorgen. We vragen dus niet veel.

Het ontwerpteam ging voor de gebouwschil van het Ondernemerscentrum ijverig op zoek naar goede oplossingen. In de keuze van materialen werd rekening gehouden met de milieuclassificatie die werd beschreven door NIBE. Hierbij worden materialen op basis van een Levens Cyclus Analyse (LCA) op hun milieubelasting en gezondheid gescreend vanaf hun afkomst en ontginning, over verwerking en gebruik, tot recuperatie en hergebruik. Materialen op basis van nagroeibare grondstoffen krijgen de absolute voorkeur. Indien de praktijk het gebruik ervan niet toelaat dan komen in de eerste plaats minerale materialen in aanmerking. Pas in laatste instantie, indien geen ander milieuvriendelijker materiaal kan gebruikt worden voor die specifieke toepassing wordt gekozen voor synthetische materialen.

Zo viel de keuze van het ontwerpteam ten slotte op materialen die al een tijdje meedraaien en stilaan weer aan populariteit winnen: stro en hout. Een keuze die best wel een woordje uitleg verdient. Zowel de buitenmuren als de dakstructuur van het Ondernemerscentrum zullen opgebouwd worden met een houtskeletstructuur die opgevuld wordt met strobalen. Op de download pagina is een brochure terug te vinden met heel wat meer informatie over het gebruik van stro in de bouwsector, maar dit zijn alvast enkele van de redenen waarom wij hier voluit voor gaan:

• De U-waarde (isolatie) van een stropakket van 35 cm dikte is 0,15 W/m2K. Dit voldoet aan de passiefeis en zit dus een heel eind onder wat er eigenlijk wettelijk gevraagd wordt.

• Het voldoet aan alle veiligheidseisen rond brandweerstand.

• De materiaalkost blijft beperkt.

• Stro is een nagroeibaar materiaal: het is 100 % hernieuwbaar.

• Stro is een restproduct uit de landbouw en is dus CO2 positief.

• Er wordt bij de bouw of verwerking nagenoeg geen afval gevormd.

• Het is een materiaal dat geen VOC (vluchtige organische componenten) of toxische stoffen bevat.

• Stro is een vochtregulerend materiaal.

• Stro kan akoestisch extra isoleren.

• Er bestaat een mogelijkheid tot het organiseren van participatie- of educatieve projecten: workshops voor zelfbouwers, (vak) scholen uit de buurt, bedrijven uit de sociale economie.

• In de industriebouw is gebruik van stro innovatief, maar tegelijkertijd is het een hernieuwde toepassing van eeuwenoud materiaal.

• Een pilootproject op deze schaal stelt de POM in staat om met deze sector samen te werken en de uitbouw verder te ondersteunen.