Loading…

Een dak boven het hoofd voor starters en doorgroeiers

Ruimte creƫren voor bedrijven is een van de kerntaken van de POM. Aanleg en revitalisatie van bedrijventerreinen is een belangrijk aandachtspunt. Maar ook op die bedrijventerreinen zelf is de POM actief, onder meer in de bouw en het ter beschikking stellen van bedrijfsverzamelgebouwen: een overkoepelende term voor bedrijfs- of kantoorruimtes die tijdelijk aan starters of doorgroeiers
ter beschikking worden gesteld.

Een geschikte bedrijfsruimte vinden is voor jonge ondernemingen niet altijd evident. Vaak is het in de eerste levensjaren moeilijk in te schatten hoe snel het bedrijf zal groeien. Bovendien zijn veel beschikbare ruimtes niet aangepast aan de noden en behoeften van starters of doorgroeiers. De POM wil dergelijke ondernemingen tegemoet komen door bedrijfsruimtes en/of kantoorgebouwen
gedurende korte tijd te verhuren, al dan niet met bijkomende dienstverlening.

We onderscheiden drie types:

  • Bedrijvencentra Allereerst zijn er de bedrijvencentra, die zowel ruimte als diensten bieden aan startende ondernemingen. Onder ruimte verstaan we zowel atelierruimte als kantoren, afhankelijk van de sector waarin de onderneming actief is. Het dienstenaanbod varieert van telefoonpermanentie en onthaal, tot gemeenschappelijke voorzieningen als een kopieertoestel, een kitchenette of een vergaderzaal, maar ook juridisch en managementadvies behoort tot de mogelijkheden.
  • Incubatie- en innovatiecentra Een tweede type bedrijfsverzamelgebouwen zijn de innovatie- en incubatiecentra. De dienstverlening die hier wordt geboden is vergelijkbaar met die in de bedrijvencentra, maar richt zich in de eerste plaats tot bedrijven die hoogtechnologische activiteiten ontplooien, gerelateerd aan onderzoek en ontwikkeling.
  • Multifunctioneel of doorgangsgebouw Een multifunctioneel of doorgangsgebouw is bedoeld voor groeiende ondernemingen, of als tijdelijke vestiging voor een afdeling van een regiovreemd bedrijf dat activiteiten in de regio wil ontplooien. Het gaat om een ruwe bedrijfsruimte, eventueel een combinatie van kantoor- en atelierruimte, zonder bijkomende diensten.