Loading…

BREEAM

Hoe bepaal
je objectief de duurzaamheid van je gebouw? Hoe bewijs je ten opzichte van
klanten, ontwikkelaars, overheden en anderen dat je de ambities op
duurzaamheidsvlak waar hebt gemaakt? Internationaal erkende
certificeringsystemen kunnen hierbij een belangrijke hulp zijn. De POM koos
ervoor om voor de uitbreiding van het OC Meetjesland de BREEAM methodiek te
volgen.

Wat is BREEAM?

BREEAM is
een duurzaamheidsstandaard voor gebouwen die in 1990 door BRE (Building
Research Establishment) uit het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld werd. Sindsdien
werd het systeem over de grenzen geëxporteerd. Het wordt nu ook toegepast in
Nederland en België. Sinds 1990 werden meer dan 200 000 gebouwen effectief
gecertificeerd volgens deze standaard.

BREEAM bepaalt
een globale duurzaamheidsscore. Deze wordt samengesteld met de scores
(‘credits’) uit de deelgebieden management, gezondheid en welzijn, energie, transport,
water, materialen, afvalbeheer, landgebruik en ecologie, vervuiling en
innovatie. De performantie voor deze indicatoren wordt gemeten ten opzichte van
vastgestelde ijkpunten en omvat telkens processen tijdens de ontwerpfase, de
constructie en het eigenlijke beheer.

Vooraleer de
eigenlijke certificering aan te vragen via een assessment wordt afgetoetst welk
potentieel het project heeft (pre-assessment). Tijdens het latere assessment
worden de vereiste bewijsstukken verzameld.

BREEAM
New Construction: INDUSTRIAL

De BREEAM standaard voor nieuwbouw omvat volgende categorieën van
gebouwen: handel, kantoren, onderwijs, gevangenissen, rechtbanken,
gezondheidszorg en industrie. Voor het OC Meetjesland wordt de “Industrial”
standaard gebruikt. Hieronder vallen loodsen voor opslag en distributie,
gebouwen voor lichte industriële activiteiten (verpakking, assemblage, kleine
starterunits) en ateliers.

Andere
certificeringsystemen

LEED
(Verenigde Staten)

DGNB (Duitsland)

Valideo
(België)