Loading…

BREEAM methodiek

De POM heeft met volle overtuiging gekozen om een duurzaam gebouw op te richten en dit project als voorbeeld te promoten naar andere bedrijfs(verzamel)gebouwen en hun huurders. Hiervoor acht de POM het wel opportuun om de behaalde duurzaamheidsprestatie te valideren met een internationaal erkend duurzaamheidslabel.

BREEAM is momenteel de meest gehanteerde methodiek voor het meten van de duurzaamheid van gebouwen.

Gezien de zeer complexe materie is het echter nodig dat de POM zich laat bijstaan bij het nemen van keuzes inzake het bouwkundige en installatietechnische concept. Ook dienen de doelstellingen inzake duurzaamheid te worden bewaakt doorheen het volledige ontwerp- en bouwproces. Het BREEAM referentieel is daartoe een leidraad.

Deze rol van assessor wordt opgenomen door BOPRO, een consultancy bedrijf dat reeds 20 jaar actief is in de vastgoed- en bouwsector en advies verleent om op een onderbouwde wijze economisch verantwoord duurzame investeringen te doen.

In september 2011 werd eerste screening van het voorontwerp afgerond volgens het BREEAM-schema Europe 2009 Industrial. Dit leverde een voorlopige BREEAM rating VERY GOOD.

Naast het integreren van een aantal bijkomende voorstellen door BOPRO, gaf deze eerste denkoefening ook al een aantal aandachtspunten voor de POM als beheerder van het gebouw mee: het opstellen van een green building guide moet er voor zorgen dat het gebouw ook na oplevering duurzaam gebruikt wordt.

Op de Download pagina zijn een aantal documenten terug te vinden.